Neurofeedback met Zengar Neurocare - Fitness voor de Hersenen!


Peak Performance training (Heartmath & Zengar Neurofeedback kan helpen bij o.a.:

Stressklachten - Burnout – Depressie - ADHD/ADD – Dyslexie – NLD – Autisme (Asperger) –   PDD NOS -   Migraine -  Whiplash -  Post Traumatisch Stress Stoornis – Angst- & paniek stoornissen -   Dwangstoornissen (bijv. Gilles de la Tourette) – Epilepsie – Beschadiging van hersenweefsel  – Vermoeidheid - Slaapproblemen -  Peak Performance in sport en zakenwereld – Bewustzijnsontwikkeling

Neurofeedback training  is een vrij nieuwe, zeer effectieve en geavanceerde technologie om de hersenen te trainen zodat deze optimaal en veel effectiever gaan functioneren, waardoor zeer veel positieve effecten optreden. Onze hersenen zijn ons centrale besturingsorgaan en bepalen mede hoe we denken, hoe we ons voelen en hoe we functioneren. Neurofeedback training is een directe en effectieve vorm van fitness voor de hersenen, waardoor je optimaal kunt gaan functioneren en presteren. Het is een natuurlijke, moeiteloze methode (de hersenen leren van nature vanzelf) met positieve effecten op alle niveaus van het menselijke functioneren: fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel.


Quantum Leap maakt gebruik van het meest geavanceerde Neurofeedback Systeem van dit moment: Zengar Neurocare. zie ook Zengar.com . De Zengar Neurocare methode heeft als groot voordeel dat het werkt op het gehele hersenspectrum, linker- en rechterhersenhelft tegelijkertijd. Zengar Neurocare is een methode die werkt met een aantal nieuwe inzichten in de werking van de hersenen en maakt gebruik van principes uit de nieuwste ontwikkelingen zoals de Chaos theorie en Non-Lineair Dynamics. Onze hersenen zijn namelijk, net als alle natuurlijke systemen, een holistisch, non-lineair systeem, waarbij het verminderen van turbulentie en instabiliteit, het verhogen van de chaosgraad en complexiteit leidt tot een veel betere balans en optimaal functioneren. Hoe hoger de chaosgraad en complexiteit (meer neurale netwerken) hoe beter de hersenen reageren op veranderende omstandigheden, uitdagingen en impulsen.


De Zengar software is zeer geavanceerd, de werking is eenvoudig en volledig veilig, zeer betrouwbaar, zonder risico op ongewenste neveneffecten, omvat het gehele hersenspectrum en is geschikt voor iedereen!  De training is non-invasief, dat wil zeggen: er gaat niets het lichaam in. Er wordt alleen gemeten, vervolgens volgt een feedback moment bij meting van turbulentie en instabiliteit, het systeem stopt kort het beeld en geluid waar je naar kijkt en luistert en dan reageren de hersenen hier automatisch op door zichzelf te gaan reorganiseren en aan te passen naar een meer stabiel hersengolfpatroon met als gevolg zeer effectief en goed werkende hersenen met vele positieve effecten.


Hoe werkt het? 

Tijdens de training zit u in een comfortabele stoel kijkend naar een film en luisterend naar de muziek/geluiden van deze film. De training is niet inspannend of vervelend. Deze is juist ontspannend. Er wordt gebruik gemaakt van sensoren. Deze meten alleen en de apparatuur registreert dus alleen en koppelt vervolgens geluid en beeld stops terug via het scherm en de luidsprekers bij instabiliteit. Er worden 6 sensoren aan het hoofd bevestigd, 3 op het hoofd links en 3 op het hoofd rechts. Daarna kunt u rustig achterover gaan zitten en genieten van beeld en geluid. Uw hersenen doen vanzelf het benodigde "leer" werk. Dit werkt altijd en bij iedereen! Het kan namelijk niet niet werken.


Het Zengar Neurocare systeem meet alleen de hersengolven en geeft feedback op bepaalde overactiviteit van deze hersengolven. Hersengolven zijn eigenlijk miniscule elektrische stroompjes, meten van de hersenactiviteit is dus hetzelfde als het meten van de elektrische activiteit van de hersencellen. De hoogstaande technologische ontwikkelingen van nu stellen ons in staat om een breed spectrum aan hersengolven te meten, linker- en rechter hersenhelft tegelijkertijd. De hersengolven worden gemeten in een eenheid van aantal keren per seconde ofwel in Hertz. Het te meten spectrum loopt van 0 tot 42 Hz. Voor uitleg van  de verschillende frequenties zie hersengolven.


Als de hersengoven het gewenste patroon van evenwichtige verdeling van de diverse hersengolven vertonen, spelen muziek en beeld gewoon door. De feedback van het systeem ontstaat alleen als er in bepaalde hersengolven turbulenties of instabiliteit ontstaat. Turbulenties en instabiliteit zijn uitschieters of overactieve hersengolven. Deze turbulenties en instabiliteiten verbruiken meer energie dan nodig en maken de werking van de hersenen minder effectief. Kortom de optimale hersenwerking ontstaat bij een evenwichtige werking met zo min mogelijk trubulenties en instabiliteiten. De hersenen werken dan met zo min mogelijk energieverbruik en zo effectief en helder als mogelijk. Exact op het moment dat er gedurende de training turbulentie of instabiliteit optreedt, stopt het Zengar Systeem beeld en geluid voor een fractie van een seconde. De hersenen reageren hier onmiddelijk en automatisch op door een meer evenwichtig hersengolfpatroon te produceren en onderling nieuwe verbindingen aan te leggen, zodat de ongewenste situatie van het stoppen van beeld en geluid in het vervolg voorkomen wordt. U hoeft hier geen enkele moeite voor te doen!  Het is een natuurlijk, zelforganiserend en, zelfregulerend  vermogen van de hersenen om veranderingen te signaleren, zich aan te passen en te leren, dit gebeurt altijd en bij iedereen!


Kortom met de Zengar Neurocare Neurofeedback Training worden de hersenen getraind om effectiever en flexibeler te gaan functioneren. De hersenen worden weer in een optimale balans gebracht. Iedereen is verschillend en kan anders op de training reageren. De volgende effecten treden echter vaak op:


Positieve effecten:

Meer innerlijke rust, helder denken, meer energie en je energiek voelen, makkelijker aanzetten tot doen en meer doen met minder inspanning, helikopter view, veel beter concentratievermogen, meerdere taken en situaties tegelijkertijd effectief uitvoeren, beter geheugen, in je kracht staan, gemakkelijk overschakelen tussen verschillende situaties, betere samenwerking tussen linker- en rechter hersenhelft waardoor je een betere connectie krijgt tussen verstand en gevoel, meer in het Nu zijn, e.v.a.


Video:

//youtube.com/watch?v=JZ-wX7kLBr4

video: Rae Tattenbaum's YouTube video using NeuroCARE™!

Video: What is Neurofeedback: http://www.eeginfo.com/win_video.html


Neurofeedback herstelt de balans tussen de verschillende soorten hersengolven en verbetert de samenwerking tussen de rechter en linker hersenhelft. Tevens bevordert Neurofeedback training Uw persoonlijke en spirituele groei en ontwikkeling en brengt het U meer in contact met Uw intuïtie en oorspronkelijke ‘kern”.

Zijn de hersenen uit balans? Dan ontstaan er vaak cognitieve, emotionele en lichamelijke problemen. Waarom valt men steeds terug? Onregelmatige en onrustige intervallen van verschillende gebieden in je hersenen wordt veelal veroorzaakt door zaken uit het verleden. Door trauma's, ziektes of ongeluk, bij je geboorte of door andere zaken die je hebben aangegrepen zijn er in je hersenen "foute" of "belemmerende" neurale patronen ontstaan. Die patronen in het reptielen brein (fysiologiehuishouding, hersenen en lichaam), het emotionele brein (herinneringen / emoties) en het cognitieve brein (malende gedachten) zijn niet meer hersteld en blijven je leven bepalen. Ook al is het oorspronkelijke trauma er niet meer of ben je fysiek genezen / gezond verklaard. Neurofeedbacktraining nodigt je als het ware uit om weer terug te komen in het hier en nu en het oude patroon los te laten.

Door de hersenen op een bepaalde wijze te trainen hervinden ze hun natuurlijke balans en verdwijnen de klachten.

 

Als het brein goed functioneert is dat te zien aan de EEG (Electro Encephalogram). Daarop zijn Gamma-, Bèta-, SMR-, Alpha-, Theta- en Delta-hersengolven te zien. Een EEG is een grafische afbeelding van deze hersengolven naar frequentie en amplitude. De hersengolven moeten in een bepaalde verhouding tot elkaar staan om het brein optimaal te laten functioneren. Hersengolven die men via sensoren registreert, zijn een gevolg van een verandering van de elektrische lading van hersencellen in verschillende hersendelen (het reptielen, emotionele en cognitieve brein), door gelijktijdige activiteit van grote groepen neuronen.

 

Tijdens neurofeedbacktraining wordt de balans en onderlinge communicatie tussen de hersenhelften en de communicatie van de hersenen met het lichaam hersteld of geoptimaliseerd. Als de hersenen hun taak adequater uitvoeren raakt het lichaam beter in balans en zal je lichaam beter in staat zijn zichzelf te corrigeren en te herstellen van eventuele kwalen. Verder heeft de optimalere hersenbalans allerlei zeer positieve effecten zoals boven genoemd.


Home
Nieuwsbrief
Trainingsaanbod
Inner Balance
Emwave2
Emwave Pro
Heartmath
Neurofeedback
Hersengolven
Vitaliteit Tips
Quantumbewustzijn
Quantum Leap
Onderzoeksresultaten
Quantum Events
In de Media
Wie zijn wij?
Contact
Routebeschrijving

Quantum Leap | info@superbrein.nl